Kezdőlap
https://gyogyszerkeszitmenygyartotanfolyam.hu/

Részletek a Gyógyszer-készítménygyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 A részszakképesítés azonosító száma: 31 524 02
 
 Részszakképesítés megnevezése: Gyógyszer-készítménygyártó
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője Finomvegyipari géprendszer üzemeltető
Folyamatoperátor, vegyipar
 
3.1.3. 8132 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője Autoklávkezelő
Vegyi,- műanyag- és gumiipari anyagkezelő, alapanyag-előkészítő
Vegyianyaggyártó
Vegyiparioldószer-kezelő
3.1.4. 8133 Gyógyszergyártó gép kezelője Gyógyszeralapanyag-gyártó
Gyógyszeriparigép-kezelő
 
 
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszer-készítménygyártó önállóan vagy munkahelyi vezető, művezető, mérnöki irányítása mellett végzi a nagyüzemi gyógyszergyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések üzemeltetését. Egyszerűbb gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzemanalitikai eszközökkel.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-      a beszállított alapanyagok, gyártási segédanyagokat fogadni, raktározni
-      beszállított anyagot feldolgozásra előkészíteni
-      a gyártás során felmerülő javítási, karbantartási munkákat felmérni
-      az alapvető gyorsjavításokat (tömítéscsere, szabványos cserealkatrész beépítése, kenési rendszer ellenőrzése, kenőanyag utántöltése) elvégezni
-      új berendezés üzembe helyezésében részt venni, közreműködni az ellenőrzési pontok kialakításában
-      figyelemmel kísérni a gyártási paraméterek alakulását, értékelni és összehasonlítani a technológiai utasítással
-      technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működtetni gyógyszeripari gyártó berendezéseket, végrehajtani a gyártási technológiát
-      technológiai utasítás alapján kezelni és működtetni a gyógyszeripari termékek speciális kiszerelő berendezéseit (tablettázó, ampullázó, drazsé-készítő stb.)
-      közreműködni az üzemzavarok, minőségi problémák elhárításában
-      ellenőrizni a zavartalan alapanyag- és energiaellátást
-      betartani az üzemre, gyártási folyamatokra vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvédelmi rendszabályokat
-      kezelni a minőségelemző és környezetvédelmi ellenőrző üzemi analitikai műszereket
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
 
  A B
4.1.   A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok
4.4. 10093-12 Üzemeltetési és mérési feladatok
4.5. 11477-12 Gyógyszerkészítmények gyártása
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok szóbeli
5.2.4. 10093-12 Üzemeltetési és mérési feladatok gyakorlati
5.2.5. 11477-12 Gyógyszerkészítmények gyártása szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 

Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Vegyipari üzemeltetési feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Vegyipari berendezések, karbantartása, működtetése, ürítése és feltöltése, folyadékok és gázok szállítása, hőcserélő berendezések kezelése, anyagelválasztó berendezések kezelése, porszerű szilárd anyagok szemcseösszetételének vizsgálata, szitaelemző és aprító készülékek kezelése.
Csomagoló, ampullázó, gyógyszerkiszerelő, tablettázó és egyéb célgépek vezérlése.
Üzemi állapotjellemzők mérése, dokumentálása
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A)  A vizsgafeladat megnevezése: Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Munkavédelmi-, biztonságtechnikai- és tűzvédelmi faladatok ismertetése. Vegyi anyagok környezetre gyakorolt hatásai, légőszennyezők, vizek szennyezői, vízminőségi adatok, talajszennyezések bemutatása.
Munkajogi, gazdasági, munkaszervezési feladatok ismeretése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
 
B)  A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszerkészítmények gyártása
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Növényi-, állati eredetű és szintetikus gyógyszerhatóanyagok gyártásának bemutatása. Gyógyszer kiszerelési eljárások ismertetése
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 %
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részletek a Gyógyszer-készítménygyártó megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Finomvegyipari géprendszer üzemeltető, Folyamatoperátor, Autoklávkezelő, Vegyi,- műanyag- és gumiipari anyagkezelő, alapanyag előkészítő, Vegyianyaggyártó, Vegyiparioldószer-kezelő, Gyógyszeralapanyag-gyártó, Gyógyszeriparigép-kezelő